ساعت کاری شرکت شنبه الی چهارشنبه 09:00 صبح الی 16:00 می‌باشد.

تلفن: 75284-021