بروکسل

بروکسل

آخرین اخبار و مقالات بروکسل

اسپانیا ناوچه خود را از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج کرد

در پی فرمان وزیر دفاع اسپانیا، این کشور ناوچه خود را به صورت موقت از گروه ضربت آمریکا در خلیج فارس خارج کرد.

13 خرداد 1398

نوسان در راست افراطی اروپا؛قدرت نمایی درایتالیا،زوال دراتریش

اروپا گویی این روزها دو تکه شده است؛ در یک سو احزاب سنتی راست و چپ ایستاده و در آن سوی میدان نبرد، راستگرایان افراطی، ملی گرایان یا پوپولیست ها صف...

29 اردیبهشت 1398

اصرار فرانسه بر ماندن ایران در برجام

وزیر خارجه فرانسه تأکید کرد، اروپا همچنان بر باقی ماندن ایران در توافق هسته ای (برجام) تأکید دارد.

26 اردیبهشت 1398

هشدار اروپا به ترکیه در باره عملیات حفاری در سواحل قبرس

مقامات اتحادیه اروپا با هشدار به ترکیه در باره اجرای عملیات حفاری برای اکتشاف نفت و گاز در مناطق ساحلی قبرس، چنین اقدامی که واکنش مناسب اروپا را...

25 اردیبهشت 1398
همه اخبار و مقالات بروکسل
تلفن: 75284-021