جاذبه های تاریخی کرت (1)

قصر باستانی کنوسوس (Knossos) یکی از مهم‌ترین و جالب‌توجه‌ترین جاذبه‌های جزیره کرت و یکی از محبوب‌ترین مکان های دیدنی یونان است. این قصر که به دوران تمدن مینوسی‌ها تعلق دارد، در جنوب هراکلیون قرار گرفته است. این منطقه برای اولین بار در دوران نوسنگی و در...

30 دی 1398
تلفن: 75284-021