نبود سیاست مناسب عامل اصلی توسعه نیافتگی در بحث گردشگری

به گزارش آوای بورالان، نمایندە مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این کە ایران بە لحاظ تنوع اقلیمی و جاذبەهای گردشگری پنجمین کشور دنیا است اما متاسفانه در بحث گردشگری در مقایسە با کشورهای دیگر وضعیت مطلوبی ندارد.

نبود سیاست مناسب عامل اصلی توسعه نیافتگی در بحث گردشگری

به گزارش آوای بورالان به نقل از ایسنا، احسن علوی، 9 آذر در پنجمین نشست گردشگری کە در اتاق بازرگانی سنندج برگزار گردید اظهار کرد: با توجە بە آمار بە دست آمدە از میزان گردشگران کشورهای دنیا در طول یک سال متاسفانە ایران با 7 میلیون گردشگر در سال در جایگاە پایین تری بە نسبت سایر کشورها واقع شده است.

علوی مسائل موجود در حوزە گردشگری را اینگونە برشمرد و بیان نمود: در اختیار قرار داشتن این صنعت در دست بخش دولتی، نبود تعریف درست از صنعت گردشگری و دیدگاه اشتباهی که به نسبت گردشگری وجود دارد عامل اصلی توسعه نیافتگی این صنعت است.

بە گفتە وی در بخش گردشگری بە دلیل نبود بحث امنیتی، زیرساخت های لازم، بحث مالی، حمل و نقل و وضعیت جادەها نتوانستەایم در بحث گردشگری بە توسعە دست یابیم.

نمایندە مردم شهر سنندج اضافە کرد: صنعت گردشگری بە عنوان مسئلە مهم و برجستەای هنوز جایگاە ویژە خود را پیدا نکردە است.

وی اضافه نمود: بە دلیل نبود سیاستگذاری مناسب و تکیە بر صنعت تک محصولی از دیگر پتانسیل های موجود در سطح کشور غافل شدەایم.

علوی با اشارە بە از دست رفتن مکان و آثاری تاریخی در استان بیان نمود: هدف اصلی دشمنان برای نابودی یک ملت، بە فراموشی سپردن فرهنگ و تمدن گذشتە یک کشور است.

ارسطو گویلی، عضو شورای اسلامی شهر سنندج در ادامە این نشست بیان نمود: تمامی رویکرد شورای شهر بر جذب گردشگر راسخ است.

وی اضافه نمود: بە دلیل نبود مدیریت یکپارچە لازم برای دستیابی بە توسعە استان کردستان، منافع سازمانی بر منافع شهری و مردمی ارجحیت می یابد.

گویلی بیان نمود: انتخاب شهر سنندج بە عنوان شهر خلاق موسیقی اتفاق مبارکی بود و پیغام مدیر کل یونسکو این بود کە شهر سنندج باید بر مبنای خلاقیت و نوآوری فرهنگ را پایەی دستیابی بە توسعە قرار دهند.

وی در انتها وجود اکوسیستم گردشگری را ضروری دانست و گفت: ما برای گسترش گردشگری در سطح استان نیازمند ایجاد اکوسیستم در حوزە گردشگری و ایجاد مناطق آزاد گردشگری هستیم.

منبع: همشهری آنلاین

به "نبود سیاست مناسب عامل اصلی توسعه نیافتگی در بحث گردشگری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "نبود سیاست مناسب عامل اصلی توسعه نیافتگی در بحث گردشگری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید
تلفن: 75284-021